Aika

Lisätään ajankohdan kellonaika kenttänä. Kellonaika otetaan käyttöjärjestelmästä asetukset huomioiden. Tässä käytetään muuttumatonta aikamuotoa, jota ei voi päivittää F9-funktionäppäimellä.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Field - Time


Erilaisen aikamuotoilun määrittämiseksi tai ajantasaisen kellonajan käyttämiseksi valitaan Lisää - Kentät - Lisää kenttiä ja tehdään tarvittavat asetukset Kentät-valintaikkunassa. Tämä lisäksi voidaan lisätyn aikakentän muotoilua muokata milloin vain valitsemalla Muokkaa - Kenttä.

Please support us!