Lisää

Palkissa on lukuisia toimintoja kehysten, kuvien, taulukoiden ja muiden objektien lisäämiseen.

Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

Taulukko

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon Insert Table

Insert Table

Osa

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Osa

Lisää kehys manuaalisesti

Piirretään kehys asiakirjaan vetämällä. Napsautetaan kuvakkeen jälkeistä nuolivalitsinta kehyksen palstamäärän valitsemiseksi.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Irrallinen kehys

Lisää käsiteltävään asiakirjaan irrallisen kehyksen. Irrallisia kehyksiä käytetään HTML-asiakirjoissa toisen asiakirjan sisällön esittämiseen.

Icon Floating frame

Irrallinen kehys

Lisää ala- tai loppuviite suoraan

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Icon Insert Footnote Directly

Lisää ala- tai loppuviite suoraan

Lisää loppuviite suoraan

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon Insert Endnote Directly

Lisää loppuviite suoraan

Huomautus

Lisätään huomautus kohdistimen kohdalle.

Kirjanmerkki

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Tiedosto

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon Text from File

Text from File

Automaattinen teksti

Luodaan, muokataan ja lisätään automaattisia tekstejä. Muotoiltu teksti, kuvien, taulukoiden ja kenttien tekstit voidaan tallentaa automaattisina tekstileikkeinä. Tekstileikkeet lisätään sujuvasti asiakirjaan kirjoittamalla automaattisen tekstin pikavalintakoodi ja painamalla sitten F3-näppäintä.

Erikoismerkki

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Erikoismerkki

Lisää kenttä

Lisätään kenttä kohdistimen kohdalle.

Icon

Lisää kenttä

Ohjausobjektit

Ohjausobjektit-kuvake avaa työkalupalkin, jonka toimintoja tarvitaan vuorovaikutteisen lomakkeen laatimiseen.

Icon Select

Lomakkeen ohjausobjektit

Tiedostosta

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Ääni tai video

Asiakirjaan lisätään video- tai äänitiedosto.

Icon Media

Media / Audio or Video

Kaava

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Kaavio

Icon Chart

Kaavio

OLE-objekti

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekti

Hakemistot ja luettelot

Lisätään asiakirjan hakemisto tai sisällysluettelo kohdistimen kohdalle.

Merkintä

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Please support us!