Kaava

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Lauseke tulee nÀkyviin syöttöriville. Solualueen mÀÀrittÀmiseksi taulukosta valitaan tarvittavat solut hiirellÀ. Myös vastaavat soluviitteet nÀkyvÀt syöttörivillÀ. SyötÀ mahdolliset lisÀmuuttujat ja napsauta KÀytÀ-painiketta syötteen hyvÀksymiseksi. Lauseke voidaan kirjoittaa myös suoraan, jos sen syntaksi tunnetaan. TÀmÀ on tarpeen esimerkiksi LisÀÀ kenttiÀ ja Muokkaa kenttiÀ -valintaikkunoissa.

Toiminnon kÀyttÀminen:

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

Kaava


Yhteenveto kaavavaihtoehdoista

Peruslaskutoiminnot

Operation

Name

Example

Yhteenlasku

+

Lasketaan yhteissumma.

Esimerkki: <A1> + 8

VĂ€hennyslasku

-

Calculates the difference.

Esimerkki: 10 - <B5>

Kertolasku

MUL tai *

Lasketaan tulo.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Jakolasku

DIV tai /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Alavalikon perusfunktiot

Function

Name

Example

Summa

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Esimerkki: SUM <A2:C2> nÀkyy solujen A2 ... C2 arvojen summana

PyöristÀ

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Esimerkki: 15,678 ROUND 2 nÀkyy tuloksena 15,68

Prosenttia

PHD

Calculates a percentage.

Esimerkki: 10 + 15 PHD nÀkyy tuloksena 10,15

Neliöjuuri

SQRT

Calculates the square root.

Example: SQRT 25 displays 5

Potenssi

POW

Calculates the power of a number.

Example: 2 POW 8 displays 256


Operaattorit

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Luetteloerotin

|

Separates the elements in a list.

Esimerkki luettelon kÀytöstÀ:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

yhtÀsuuri

EQ tai ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Erisuuri

NEQ tai !=

Tests for inequality between selected values.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

pienempi tai yhtÀsuuri kuin

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Suurempi tai yhtÀsuuri kuin

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Pienempi

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Suurempi

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Boolen ehto TAI

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Esimerkki: 0 OR 0 nÀkyy tuloksena 0 (epÀtosi), muutoin tuloksena on 1 (tosi)

Boolen ehto XTAI

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Esimerkki: 1 XOR 0 nÀkyy tuloksena 1 (tosi)

Boolen ehto JA

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Esimerkki: 1 AND 2 nÀkyy tuloksena 1 (tosi)

Boolen ehto EI

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Esimerkki: NOT 1 (tosi) nÀkyy tuloksena 0 (epÀtosi)


Tilastofunktiot

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Keskiarvo

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Esimerkki: MEAN 10|30|20 nÀkyy tuloksena 20

Minimi

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Esimerkki: MIN 10|30|20 nÀkyy tuloksena 10

Maksimi

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Sini

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Kosini

COS

Calculates the cosine in radians.

Example: COS 1 displays 0.54

Tangentti

TAN

Calculates the tangent in radians.

Esimerkki: TAN <A1>

Arkussini

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Esimerkki: ASIN 1

Arkuskosini

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Esimerkki: ACOS 1

Arkustangentti

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Esimerkki: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Asiakirjan ominaisuustietojen muuttujat

Seuraavat asiakirjan ominaisuudet on löydettÀvissÀ myös sivulta Tiedosto - Ominaisuudet - Tilastotiedot.

Name

Description

CHAR

Asiakirjan merkkien lukumÀÀrÀ

WORD

Asiakirjan sanojen lukumÀÀrÀ

PARA

Asiakirjan kappaleiden lukumÀÀrÀ

GRAPH

Asiakirjan kuvien lukumÀÀrÀ

TABLES

Asiakirjan taulukoiden lukumÀÀrÀ

OLE

OLE-objektien lukumÀÀrÀ asiakirjassa

PAGE

Sivujen kokonaismÀÀrÀ asiakirjassa


Muita mÀÀritettyjÀ arvoja

Description

Name

Value

Pii

PI

3.1415...

Neperin luku

E

2.71828...

Tosi

TRUE

erisuuri kuin 0

EpÀtosi

FALSE

0


Please support us!