Kaava

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Lauseke tulee näkyviin syöttöriville. Solualueen määrittämiseksi taulukosta valitaan tarvittavat solut hiirellä. Myös vastaavat soluviitteet näkyvät syöttörivillä. Syötä mahdolliset lisämuuttujat ja napsauta Käytä-painiketta syötteen hyväksymiseksi. Lauseke voidaan kirjoittaa myös suoraan, jos sen syntaksi tunnetaan. Tämä on tarpeen esimerkiksi Lisää kenttiä ja Muokkaa kenttiä -valintaikkunoissa.

Toiminnon käyttäminen:

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

Kaava


Yhteenveto kaavavaihtoehdoista

Peruslaskutoiminnot

Operation

Name

Example

Yhteenlasku

+

Lasketaan yhteissumma.

Esimerkki: + 8

Vähennyslasku

-

Lasketaan erotus

Esimerkki: 10 -

Kertolasku

MUL tai *

Lasketaan tulo.

Esimerkki: 7 MUL 9

Jakolasku

DIV tai /

Lasketaan osamäärä.

Esimerkki: 100 DIV 15


Alavalikon perusfunktiot

Function

Name

Example

Summa

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Esimerkki: SUM näkyy solujen A2 ... C2 arvojen summana

Pyöristä

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Esimerkki: 15,678 ROUND 2 näkyy tuloksena 15,68

Prosenttia

PHD

Calculates a percentage

Esimerkki: 10 + 15 PHD näkyy tuloksena 10,15

Neliöjuuri

SQRT

Calculates the square root.

Esimerkki: SQRT 25 näkyy tuloksena 5,00

Potenssi

POW

Calculates the power of a number.

Esimerkki: 2 POW 8 näkyy tuloksena 256,00


Operaattorit

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Luetteloerotin

|

Separates the elements in a list.

Esimerkki luettelon käytöstä:

MIN 10|20|50|||20

yhtäsuuri

EQ tai ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Esimerkki: EQ 2 näkyy tuloksena 1, jos A1 on 2.

Erisuuri

NEQ tai !=

Tests for inequality between selected values.

Esimerkki: NEQ 2 näkyy tuloksena 0 (epätosi), jos A1 on 2.

pienempi tai yhtäsuuri kuin

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Esimerkki: LEQ 2 näkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on pienempi kuin tai yhtäsuuri kuin 2.

Suurempi tai yhtäsuuri kuin

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

Esimerkki: GEQ 2 näkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on suurempi tai yhtäsuuri kuin 2.

Pienempi

L

Tests for values less than a specified value

Esimerkki: L 2 näkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on pienempi kuin 2.

Suurempi

G

Tests for values greater than a specified value

Esimerkki: G 2 näkyy tuloksena 1 (tosi), jos A1 on suurempi kuin 2.

Boolen ehto TAI

OR

Tests for values matching the Boolean OR

Esimerkki: 0 OR 0 näkyy tuloksena 0 (epätosi), muutoin tuloksena on 1 (tosi)

Boolen ehto XTAI

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Esimerkki: 1 XOR 0 näkyy tuloksena 1 (tosi)

Boolen ehto JA

AND

Tests for values matching the Boolean AND

Esimerkki: 1 AND 2 näkyy tuloksena 1 (tosi)

Boolen ehto EI

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

Esimerkki: NOT 1 (tosi) näkyy tuloksena 0 (epätosi)


Tilastofunktiot

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Keskiarvo

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Esimerkki: MEAN 10|30|20 näkyy tuloksena 20

Minimi

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Esimerkki: MIN 10|30|20 näkyy tuloksena 10

Maksimi

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Esimerkki: MAX 10|30|20 näkyy tuloksena 30,00

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Sini

SIN

Calculates the sine in radians

Esimerkki: SIN (PI/2)

Kosini

COS

Calculates the cosine in radians.

Esimerkki: COS 1

Tangentti

TAN

Calculates the tangent in radians.

Esimerkki: TAN

Arkussini

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Esimerkki: ASIN 1

Arkuskosini

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Esimerkki: ACOS 1

Arkustangentti

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Esimerkki: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Asiakirjan ominaisuustietojen muuttujat

Seuraavat asiakirjan ominaisuudet on löydettävissä myös sivulta Tiedosto - Ominaisuudet - Tilastotiedot.

Name

Description

CHAR

Asiakirjan merkkien lukumäärä

WORD

Asiakirjan sanojen lukumäärä

PARA

Asiakirjan kappaleiden lukumäärä

GRAPH

Asiakirjan kuvien lukumäärä

TABLES

Asiakirjan taulukoiden lukumäärä

OLE

OLE-objektien lukumäärä asiakirjassa

PAGE

Sivujen kokonaismäärä asiakirjassa


Muita määritettyjä arvoja

Description

Name

Value

Pii

PI

3.1415...

Neperin luku

E

2.71828...

Tosi

TRUE

erisuuri kuin 0

Epätosi

FALSE

0


Please support us!