Toggle Ordered List

Lisätään numerointi valittuihin kappaleisiin tai poistetaan se. Numeroinnin muotoilun määrittämiseksi valitaan Muotoilu - Luettelomerkit ja numeroinnit. Jotta Luettelomerkit ja numeroinnit -palkki saadaan esille, valitaan Näytä - Työkalurivit - Luettelomerkit ja numeroinnit.

note

Eräät luettelomerkkien ja numeroinnin asetukset eivät ole saatavilla, kun käytetään Web-asettelua.


Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Please support us!