Valintatila

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Edit - Selection Mode

Tilariviltä:

Click the Selection area.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

Lohkovalintatilassa voidaan valita suorakulmainen tekstilohko.

Please support us!