Valitse osoitelista

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Lisää

Valitaan tietokantatiedosto, jossa on osoitelistassa käytettävät osoitteet. Jos tiedostossa on useampia tauluja, Valitse taulukko -valintaikkuna avautuu.

Luo

Avataan Uusi osoitelista -valintaikkuna, jossa voidaan muokata valittua osoitelistaa.

Suodatus

Avataan Oletussuodatin-valintaikkuna, jossa voidaan käyttää suodatusta osoitelistaan tarkoituksenmukaisten vastaanottajien näyttämiseksi.

Muokkaa

Avataan Uusi osoitelista -valintaikkuna, jossa voidaan muokata valittua osoitelistaa.

Vaihda taulu

Avataan Valitse taulukko -valintaikkuna, josta voidaan valita toinen taulu käytettäväksi joukkokirjeessä.

Please support us!