Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Sijainti ja koko

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretään, kierretään tai kallistetaan.

Viiva

Tehdään valitun viivan muotoiluasetukset.

Alue

Asetetaan valitun piirrosobjektin täyttöominaisuudet.

Text Attributes

Asetetaan valitun piirros- tai tekstiobjektin tekstin asettelu- ja ankkurointiominaisuudet.

Fonttipaja

Muokataan valitun objektin fonttipaja-tehosteita, jotka on luotu vanhemmassa Fonttipaja-valintaikkunassa.

Please support us!