Lajittele

Lajitellaan valitut kappaleet tai taulukon rivit aakkos- tai numerojärjestykseen. Kolme lajitteluavainta sekä aakkosnumeerisen ja numeraalisen avaimen yhdistelmät ovat määriteltävissä.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Työkalut - Lajittele


Lajitteluperuste

Avain 1 ... 3

Määritetään lajittelun lisäperusteita. Lajitteluavaimia voi myös yhdistellä.

Sarake 1 ... 3

Annetaan lajittelun perustana olevan sarakkeen numero.

Avainlaji 1 ... 3

Valitaan käytettävä lajittelutapa.

Järjestys

Nouseva

Lajitellaan nousevaan järjestykseen (esimerkiksi 1, 2, 3 tai a, b, c).

Laskeva

Lajitellaan laskevaan järjestykseen (esimerkiksi 9, 8, 7 tai z, y, x).

Suunta

Sarakkeet

Lajitellaan taulukon sarakkeet asetettujen lajitteluehtojen mukaisesti.

Rivit

Lajitellaan kappaleet tai taulukon rivit asetettujen lajitteluehtojen mukaisesti.

Erotin

Kappaleet on eroteltu tulostumattomalla kappalemerkillä, joka normaalisti tulee huomioiduksi oikein lajittelussa. Käyttäjä voi myös määrittää, että erottimena käytetään sarkainta tai merkkiä kappaleita lajiteltaessa.

Sarkaimet

Jos valitut kappaleet koostuvat sarkaimin erotetuista luetteloista, valitaan tämä vaihtoehto.

Merkki

Annetaan valitulla alueella erottimena käytettävä merkki. Erotinta käytettäessä LibreOffice voi määrittää lajitteluavaimen sijainnin valitussa kappaleessa.

Valitse

Avataan Lisää erikoismerkki -valintaikkuna, jossa voidaan valita erottimena käytettävä merkki.

Kieli

Valitaan kieli, joka määrää lajittelun. Eri kielissä erikoismerkit voidaan lajitella eri tavoin.

Sama kirjainkoko

Suuraakkoset ja pienaakkoset katsotaan eri kirjaimiksi taulukkoa lajiteltaessa. Aasialaisille kielille sovelletaan erityismenettelyä.

Huomautus-kuvake

Aasialaisille kielille merkintään Sama kirjainkoko käytetään monitasoiseen aakkostamiseen (UCA). Monitasoisessa aakkostuksessa (kirjoitusmerkkien järjestämisessä) verrataan ensin kirjoitusmerkkien perusmuotoja huomioimatta aakkoslajia tai tarkkeita. Jos eroa ei löydy, tarkkeet huomioidaan toisella vertailutasolla. Jos vieläkään eroa ei ole havaittu merkkien välillä, otetaan kolmannella vertailutasolla huomioon verrattavien merkkien aakkoslajit, leveydet ja japanilaiset kana-merkit.


Please support us!