Endnote Settings

Määritetään ala- ja loppuviitteen muotoilu. Saatavilla olevina asetuksina ovat loppuviitteen numerointi ja käytettävä tyyli.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Työkalut - Ala- ja loppuviitteet - Loppuviitteet-välilehti


Automaattinen numerointi

Numerointi

Select the numbering style that you want to use.

Valinta

Kuvaus

A, B, C

Isot kirjaimet

a, b, c

Pienet kirjaimet

I, II, III

Roomalaiset numerot (isot kirjaimet)

i, ii, iii

Roomalaiset numerot (pienet kirjaimet)

1, 2, 3

Arabialaiset numerot

A, .., AA, .., AAA, ...

Numeroidaan suuraakkosin. Ensimmäisten 26 merkinnän jälkeen numerointi jatkuu merkinnällä "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numeroidaan pienaakkosin. Ensimmäisten 26 merkinnän jälkeen numerointi jatkuu merkinnällä "aa".


Aloitus

Anna asiakirjan ensimmäisen loppuviitteen järjestysnumero. Tätä voi käyttää silloin, kun halutaan loppuviitteiden numeroinnin jatkuvan useiden asiakirjojen välillä.

Ennen

Anna teksti, joka näytetään loppuviitteen järjestysnumeron edessä viitteen tekstissä. Esimerkiksi "re: " näytetään loppuviitteessä muodossa "re: 1".

Jälkeen

Anna teksti, joka näytetään loppuviitteen järjestysnumeron perässä viitteen tekstissä. Esimerkiksi ")" näytetään loppuviitteessä muodossa "1)".

Tyylit

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style.

Kappale

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Sivu

Valitse loppuviitteille käytettävä sivutyyli.

Merkkityylit

Voit määrittää tyylejä loppuviitteiden ankkureille ja tekstille. Voit käyttää valmiiksi määriteltyjä tai mukautettuja tyylejä.

Tekstialue

Valitaan merkkityyli, jota käytetään loppuviitteen ankkurissa asiakirjan tekstialueella.

Loppuviitealue

Valitaan merkkityyli, jota käytetään loppuviitteen numerolle loppuviitealueella.

Please support us!