Numerointi

Määritetään käsiteltävän asiakirjan lukunumeroinnin numeroiden muotoilu ja hierarkia.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Taso

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Numerointi

Specify the formatting for the selected outline level.

Kappaleen tyyli

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Luku

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Valinta

Kuvaus

1, 2, 3, ...

Arabialaiset numerot

A, B, C, ...

Kirjaimet suuraakkosina

a, b, c, ...

Kirjaimet pienaakkosina

I, II, III, ...

Suuret roomalaiset numerot I, II, III...

i, ii, iii, ...

Pienet roomalaiset numerot

A,... AA,... AAA,...

Aakkosellinen numerointi toistuvilla suuraakkosilla, missä kirjainten määrä ilmaiseen jäsennystason. Esimerkiksi toinen numero kolmannella tasolla on "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Aakkosellinen numerointi toistuvilla pienaakkosilla, missä kirjainten määrä ilmaiseen jäsennystason. Esimerkiksi kolmas numero toisella tasolla on "cc".

ei mikään

Ei numerointisymbolia. Vain merkki tai symboli, joka on määritetty Erotin kentissä, tulee numeroidun rivin alkuun.


Merkkityyli

Select the character style of the numbering character.

Näytä alatasot

Valitaan lukunumerointiin sisällytettävien jäsennystasojen lukumäärä. Valitsemalla esimerkiksi "3" esitetään kolmitasoinen lukunumerointi: 1.1.1

Erotin ennen

Annetaan teksti, joka näkyy luvun numeron edessä. Esimerkiksi kirjoittamalla "Luku " näkyville saadaan "Luku 1".

Erotin jälkeen

Annetaan teksti, joka näkyy luvun numeron jälkeen. Esimerkiksi kirjoittamalla piste (.) esille tulee "1."

Aloitus

Annetaan numero, josta lukujen numerointi alkaa.

Please support us!