Chapter Numbering

Määritetään käsiteltävän asiakirjan kappalenumeroinnin muotoilu ja hierarkia.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Vihje-kuvake

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Huomautus-kuvake

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Numerointi

Määritetään käsiteltävän asiakirjan lukunumeroinnin numeroiden muotoilu ja hierarkia.

Sijainti

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Load/Save

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Huomautus-kuvake

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Nimetön 1...9

Valitaan esimääritelty numerointityyli, joka määritetään valitulle jäsennystasolle.

Tallenna nimellä

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Tallenna nimellä

Napsauta numerointityyliä luettelossa ja anna sitten nimi tyylille. Numerot vastaavat sitä jäsennystasoa, jolle tyyli on määritetty.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!