Sanamäärä

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Työkalut - Sanamäärä


Miten LibreOffice laskee sanat?

Yleisesti ottaen jokainen kahden välilyöntimerkin välinen merkkijono on sana. Myös yhdysmerkit, sarkaimet, rivinvaihdot ja kappaleen vaihdot toimivat sanojen erottimina.

Sanat, jossa on näkyvä tavuviiva, kuten plug-in, add-on tai user/config, lasketaan kukin yhdeksi sanaksi.

Sanat voivat olla kooste kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä. Niinpä seuraava teksti lasketaan neljäksi sanaksi: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Sanarajoja esittävien merkkien mukauttaminen tapahtuu valitsemalla - LibreOffice Writer - Yleiset ja lisäämällä halutut merkit kenttään Ylimääräiset erotinmerkit .

Please support us!