Tavutus

Lisätään tavuviiva sanoihin, jotka ovat sopimattoman pitkiä rivin loppuun. LibreOffice käy läpi asiakirjan ja tekee tavutusehdotukset, jotka käyttäjä voi hylätä tai hyväksyä. Jos tekstiä on valittuna, Tavutus-valintaikkuna käsittelee vain valintaa. Jos tekstiä ei ole ollenkaan valittuna, Tavutus-valintaikkuna käsittelee koko asiakirjaa.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Työkalut - Kieli - Tavutus


Tavutus

Käsiteltävän kappaleen tai valittujen kappaleiden automaattiseksi tavuttamiseksi valitaan Muotoilu - Kappale ja napsautetaan sitten Tekstin rivitys -välilehteä. Automaattista tavutusta voidaan soveltaa myös kappaletyyliin. Tavutus-valintaikkuna ei toimi automaattisesti tavutetussa tekstissä.

Kun LibreOffice löytää tavutusta vaativan sanan, suoritetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Vihje-kuvake

Kappaleiden jättämiseksi automaattisen tavutuksen ulkopuolelle, valitaan kappaleet, valitaan Muotoilu - Kappale, napsautetaan Tekstin rivitys -välilehteä ja tyhjennetään sitten Automaattisesti-valintaruutu Tavutus-alueelta.


Huomautus-kuvake

To disable the Hyphenation dialog and always hyphenate automatically, choose - Language Settings - Writing Aids, and select the Hyphenate without inquiry check box.


Tavuviivan kirjoittamiseksi napsautetaan sanaa, johon tavuviiva lisätään, ja painetaan sitten +Miinus(-).

To insert a non-breaking (protected) hyphen directly in the document, click in the word that you want to hyphenate, and then press Shift++Minus sign(-).

To hide soft hyphens, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then clear the Custom hyphens check box.

Sana

Sana

Näytetään valitun sanan tavutusehdotukset.

Vasen tai oikea nuolipainike

Asetetaan tavuviivan paikka. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos useampi kuin yksi tavutusehdotus on esillä.

Seuraava

Ohitetaan tavutusehdotus ja etsitään seuraava tavutettava sana.

Tavuta

Lisätään tavuviiva osoitetulle kohdalle.

Poista

Poistetaan käsiteltävä tavutuskohta esitetystä sanasta.

Tavutus

Please support us!