Taulukoiden automaattinen muotoilu

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


Automaattisen muotoilun käyttäminen taulukkoon

  1. Napsauta taulukon solua tai valitse solut, jotka muotoillaan.

  2. Valitse Taulukko - Automaattinen muotoilu ja napsauta sitten muotoilua, jota haluat soveltaa.

  3. Hyväksy OK:lla.

Muotoilu

Luettelossa on taulukoille saatavilla olevat muotoilutyylit. Napsautetaan sovellettavaa muotoilua ja hyväksytään OK:lla.

Lisää

Lisätään uusi taulukkotyyli luetteloon.

  1. Muotoile taulukko asiakirjassa.

  2. Valitse ensin taulukko ja sitten Taulukko - Automaattinen muotoilu.

  3. Napsauta Lisää.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Poista

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Nimeä uudelleen

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Muotoilu

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Lukumuoto

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään numeeristen lukujen muotoilut.

Fontti

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään fonttien muotoilut.

Tasaus

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään kohdistusasetukset.

Borders

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään reunatyylit.

Kuvio

Valittuun taulukkotyyliin sisällytetään taustatyylit.

Please support us!