Ehto

Tässä osiossa määritellään ehdollisten tyylien ehdot.

Toiminnon käyttäminen:

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Ehdolliset tyylit ovat kappaletyylejä, joissa on erilaiset ominaisuudet kontekstista, eli asiayhteydestä, riippuen. Kerran määriteltynä ehdollisen tyylin ehto-ominaisuudet eivät ole käyttäjän muutettavissa.

LibreOffice soveltaa ehdollisten tyylien kappaleominaisuuksia seuraavasti (lihavoidut termit vastaavat valintaikkunan kenttien selitteitä): Jos ehdollisesti muotoiltu kappale onKontekstissa, johon on linkitetty Käytettyyn tyyliin, niin silloin tämän ehdon Kappaletyyliä käytetään. Jos mitään tyyliä ei olla linkitetty Kontekstiin, niin silloin ehdolliselle tyylille määriteltyjä määreitä käytetään. Seuraava esimerkki valaisee tätä suhdetta:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. Napsauta sitten Ehto-välilehteä ja merkitse Ehdollinen tyyli -kenttä uuden kappaletyylin määrittämiseksi ehdolliseksi tyyliksi.

  4. Valitse Kontekstissa ylätunnisteen merkintä ja Kappaletyyleissä valitse liikekirjeen ylätunnisteelle tyyli, esimerkiksi kappaletyyli "Ylätunniste". Voit valita myös oman tyylisi.

  5. Voit käyttää kappaletyyliä kontekstiin kaksoisnapsauttamalla valittua merkintää Kappaletyylit-luetteloruudussa tai käyttämällä Käytä-painiketta.

  6. Napsauta OK:ta sulkeaksesi Kappaleen tyyli -valintaikkunan ja muotoile sitten kaikki liikekirjeen kappaleet ylätunnistetta myöten uudella, ehdollisella "Liikekirje"-kappaletyylillä. (Kun ylätunnistetta napsautetaan, saatat joutua näyttämään Kaikki tyylit tai Mukautetut tyylit tyyliluettelossa uuden liikekirjetyylin käyttämiseksi.)

Ylätunnistetekstillä on nyt ne määreet, jotka määritettiin ylätunniste-kappaletyylille kun muulla osalla asiakirjaa on määreet, jotka annettiin liikekirjeen ehdolliselle kappaletyylille.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Kontekstiin sovellettua kappaletyyliä käytetään vietäessä ulkoisiin muotoihin (RTF, HTML ja niin edelleen).

Ehdollinen tyyli

Tämä ruudun merkinnällä määritetään uusi tyyli ehdolliseksi tyyliksi.

Konteksti

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Tässä kohdassa näkyvät kaikki kontekstissa sovelletut kappaletyylit luettelossa.

Paragraph Styles

Luettelo kaikista kontekstiin käytettävissä olevista kappaletyyleistä on tässä luetteloruudussa.

Tyyliryhmät

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Nimi

Selite

Automaattinen

Esitetään käsiteltävään sisältöön soveltuvat tyylit.

Kaikki tyylit

Esitetään kaikki aktiivisen tyyliluokan tyylit.

Käytetyt tyylit

Esitetään tyylit (valitusta luokasta), joita käytetään käsiteltävässä asiakirjassa.

Mukautetut tyylit

Esitetään kaikki käyttäjän määrittämät tyylit valitussa tyyliluokassa.

Merkkityylit

Esitetään tekstin muotoilutyylit.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Luettelotyylit

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Hakemistotyylit

Esitetään hakemistojen muotoilutyylit.

Special Styles

Esitetään muotoilutyylit ylätunnisteille, alatunnisteille, alaviitteille, loppuviitteille, taulukoille ja kuvateksteille.

HTML-tyylit

Luettelossa nähdään HTML-asiakirjojen tyylit.

Ehdolliset tyylit

Esitetään käyttäjän määrittämät, ehdolliset tyylit.

Hierarkkinen

Esitetään valitun luokan tyylit hierarkkisena luettelona. Alatason tyylin tarkastelemiseksi napsautetaan tason nimen edessä olevaa plusmerkkiä (+).


Poista

Napauta tästä painikkeesta poistaaksesi käsiteltävän kontekstin ja valitun tyylin yhteyden.

Käytä asetuksia

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!