Numerointityyli

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

Toiminnon käyttäminen:

Choose View - Styles (F11) - open context menu Modify/New (for List Styles).


Kun numerointityyli on luotu, numeroinnille annetaan nimi. Tästä syystä näitä malleja kutsutaan myös "nimetyiksi" numeroinneiksi. Nimeämättömät numeroinnit, joita käytetään suorassa muotoilussa, voidaan luoda Luettelomerkit ja numeroinnit -valintaikkunassa tai -palkissa.

Järjestelytyökalu

Tehdään valitun tyylin asetukset.

Luettelomerkit

Katsellaan erilaisia, käytettävissä olevia luetelma- eli luettelomerkkityylejä.

Huomautus-kuvake

Kappaleiden luettelomerkit ja numeroinnit ovat tuettuja vain Writerissa, Impressissä and Draw'ssa.


Numbering Style

Katsellaan erilaisia, käytettävissä olevia numerointityylejä.

Jäsennys

Katsellaan erilaisia tyylejä, joita voidaan käyttää hierarkkisiin luetteloihin. LibreOffice tukee yhdeksää jäsennystasoa luettelohierarkiassa.

Image

Katsellaan erilaisia kuvia, jotka ovat käytettävissä luetelmien luetelmasymboleina.

Sijainti

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Asetetaan numeroitujen tai luetelmaluetteloiden muotoiluasetukset. Tarvittaessa voidaan käyttää muotoilua luettelohierarkian yksittäiselle tasolle.

Palauta

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!