Writerin tyylit

The following information concerns Writer styles that you can apply using the Styles deck of the Sidebar.

If you want, you can edit the styles of the current document, and then save the document as a template. To save the document as template, choose File - Templates - Save as Template.

Tyylin luokka

These are the different categories of formatting styles.

Nimi

Kuvaus

Merkkityylit

Merkkityylejä käytetään yksittäisten merkkien tai kokonaisten sanojen ja sanontojen muotoiluun. Tarvittaessa merkkityylit voivat olla sisäkkäisiä.

Kappaletyylit

Kappaletyylejä käytetään muotoiltaessa kappaleita fonttityyppeineen ja -kokoineen. Myös seuraavan kappaleen tyyli on valittavissa.

Kehysten tyylit

Kehysten tyylejä käytetään teksti- ja kuvakehysten muotoiluun.

Sivujen tyylit

Sivutyylejä käytetään asiakirjan rakenteen järjestelemiseen ja sivunumeroiden lisäämiseen. Voidaan myös määrittää ensimmäisellä sivunvaihtoa seuraavalla sivulla käytettävä tyyli.

Luettelotyylit

Use List Styles to format ordered or unordered lists.


Tyyliryhmät

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Nimi

Selite

Automaattinen

Esitetään käsiteltävään sisältöön soveltuvat tyylit.

Kaikki tyylit

Esitetään kaikki aktiivisen tyyliluokan tyylit.

Käytetyt tyylit

Esitetään tyylit (valitusta luokasta), joita käytetään käsiteltävässä asiakirjassa.

Mukautetut tyylit

Esitetään kaikki käyttäjän määrittämät tyylit valitussa tyyliluokassa.

Merkkityylit

Esitetään tekstin muotoilutyylit.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Luettelotyylit

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Hakemistotyylit

Esitetään hakemistojen muotoilutyylit.

Special Styles

Esitetään muotoilutyylit ylätunnisteille, alatunnisteille, alaviitteille, loppuviitteille, taulukoille ja kuvateksteille.

HTML-tyylit

Luettelossa nähdään HTML-asiakirjojen tyylit.

Ehdolliset tyylit

Esitetään käyttäjän määrittämät, ehdolliset tyylit.

Hierarkkinen

Esitetään valitun luokan tyylit hierarkkisena luettelona. Alatason tyylin tarkastelemiseksi napsautetaan tason nimen edessä olevaa plusmerkkiä (+).


Please support us!