Column Width

Muutetaan valittujen sarakkeiden leveyttä.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Table - Size - Column Width.

From the context menu:

Choose Size - Column Width.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.


Leveys

Sarakkeet

Annetaan sen sarakkeen numero, jonka leveyttä muutetaan.

Leveys

Annetaan leveys valituille sarakkeille.

Please support us!