Sarakkeen leveys

Muutetaan valittujen sarakkeiden leveyttä.

Toiminnon käyttäminen:

In the context menu of a cell, choose Column - Width.


Leveys

Sarakkeet

Annetaan sen sarakkeen numero, jonka leveyttä muutetaan.

Leveys

Annetaan leveys valituille sarakkeille.

Please support us!