Sarake

Asetetaan sarakkeiden leveys tai valitaan, lisätään ja poistetaan sarakkeita.

Toiminnon käyttäminen:

In the context menu of a cell, choose Column.


Leveys

Muutetaan valittujen sarakkeiden leveyttä.

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Valitse

Valitaan kohdistimen sisältävä sarake. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kohdistin on taulukossa.

Lisää

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Poista

Poistetaan taulukon valitut sarakkeet.

Please support us!