Sarake

Asetetaan sarakkeiden leveys tai valitaan, lisätään ja poistetaan sarakkeita.

Toiminnon käyttäminen:

In the context menu of a cell, choose Column.


Leveys

Muutetaan valittujen sarakkeiden leveyttä.

Optimaalinen leveys

Sarakeleveys säätyy solujen sisällön mukaan. Sarakkeen leveyden muutos ei vaikuta taulukon toisten sarakkeiden leveyteen. Taulukon leveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Distribute Columns Equally

Sovitetaan valittujen sarakkeiden leveys leveimmän sarakkeen mukaiseksi. Taulukon kokonaisleveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Valitse

Valitaan kohdistimen sisältävä sarake. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kohdistin on taulukossa.

Lisää

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Poista

Poistetaan taulukon valitut sarakkeet.

Please support us!