Tekstin rivitys

Tehdään tekstin rivitysasetuksen taulukkoa edeltävälle tai seuraavalle tekstille.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Table - Properties - Text Flow tab.


Tekstin rivitys

Vaihto

Merkitään tämä valintaruutu ja valitaan sitten taulukkoon liitettävä vaihtotyyppi.

Sivu

Lisätään taulukkoa edeltävä tai seuraava sivunvaihto.

Sarake

Lisätään taulukkoa edeltävä tai seuraava palstan vaihto monipalstaisella sivulla.

Ennen

Sivun- tai palstanvaihto lisätään taulukon edelle.

Jälkeen

Sivun- tai palstanvaihto lisätään taulukon jälkeen.

Sivutyylin kanssa

Määritettävää sivutyyliä käytetään sivunvaihtoa seuraavalla sivulla.

Sivutyyli

Valitaan sivutyyli, jota käytetään sivunvaihtoa seuraavalla sivulla.

Sivunumero

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Salli taulukon jakautua useille sivuille ja palstoille

Sallitaan sivun- tai palstanvaihto taulukon rivien välille.

Salli rivin jakautua useille sivuille ja palstoille

Sallitaan sivun- tai palstanvaihdon jakaa taulukon rivi kahtia. Tätä asetusta ei sovelleta taulukon ensimmäisellä rivillä, jos Toista otsikko -vaihtoehto on valittuna.

Sido seuraavaan kappaleeseen

Pidetään taulukko ja sitä seuraava kappale yhdessä vaihtoa lisättäessä .

Toista otsikko

Taulukon otsikko toistuu taulukossa jatkosivuillakin.

Ensimmäiset ... riviä

Annetaan otsikkoon sisältyvä rivimäärä.

Tekstin suunta

Select the orientation for the text in the cells. You can use the following formatting options to specify the orientation of text in table cells:

Pystytasaus

Määritetään taulukon solujen tekstikohdistus pystysuunnassa.

Taulukko-otsikon toistaminen uudella sivulla

Please support us!