Sarakkeet

Määritetään sarakeleveydet.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Table - Properties - Columns tab.


Sovita taulukon leveys

Kavennetaan tai levennetään taulukkoa suhteessa muutettuun sarakkeen leveyteen Tämä vaihtoehto ei ole valittavissa, jos Taulukko-välilehden Tasaus-alueella merkitään Automaattinen-valintanappi.

Säädä sarakkeet suhteessa

Mahdollisuuksien mukaan sarakkeen leveyden muutos on sama kaikissa sarakkeissa. Tämä vaihtoehto ei ole valittavissa, jos Taulukko-välilehden Tasaus-alueella merkitään Automaattinen-valintanappi.

Tilaa jäljellä

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Sarakkeen leveys

Määritetään sarakkeiden leveydet taulukolle.

Sarakeleveydet

SyÜtetään sarakkeen leveys.

Vasennuoli-painike

Otetaan tarvittaessa esille käsiteltävästä sarakkeesta vasemmalle olevat sarakkeet.

Oikeanuoli-painike

Otetaan tarvittaessa esille käsiteltävästä sarakkeesta oikealle olevat sarakkeet.

Taulukoiden muokkaaminen näppäimin

Please support us!