Taulukko

Tehdään valitulle taulukolle koon, sijainnin, välistyksen ja tasauksen määritykset.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Table - Properties - Table tab.


Ominaisuudet

Nimi

Annetaan taulukolle sisäisesti käytetty nimi. Nimeä voi käyttää taulukon helppoon paikallistamiseen rakenneselaimessa.

Leveys

Annetaan taulukon leveys. Ruutu on käytettävissä vain, jos Tasaus-alueen Automaattinen-asetus ei ole merkitty.

Suhteellinen

Esitetään taulukon leveysmitat prosentteina sivun leveydestä.

Tasaus

Tehdään valitun taulukon tasausasetukset.

Automaattinen

Taulukko ulottuu vaakasuunnassa vasempaan ja oikeaan marginaaliin. Tämä on suositeltu asetus HTML-asiakirjojen taulukoille.

Vasen

Taulukon vasen reuna tasataan vasempaan marginaaliin.

Vasemmalta

Taulukon vasen reuna tasataan sisennykseen, jonka arvo annetaan Välit-alueen Vasen-ruutuun.

Oikea

Taulukon oikea reuna tasataan sivun oikeanpuoleiseen marginaaliin.

Keskitetty

Taulukko keskitetään sivulle vaakasuunnassa.

Manuaalinen

Taulukko kohdistetaan vaakasuunnassa Välit-alueen Vasen- ja Oikea-kenttiin annettujen arvojen mukaisesti. LibreOffice laskee taulukon leveyden. Tämä vaihtoehto valitaan, kun määritetään yksittäiset sarakeleveydet.

Välit

Vasen

Annetaan sen välin suuruus, joka jää vasemman marginaalin ja taulukon reunan väliin. Tämä vaihtoehto ei ole valittavissa, jos Tasaus-alueen valintana on Automaattinen tai Vasen.

Oikea

Annetaan sen välin suuruus, joka jää oikeanpuoleisen marginaalin ja taulukon reunan väliin. Tämä vaihtoehto ei ole valittavissa, jos Tasaus-alueen valintana on Automaattinen tai Oikea.

Ylhäällä

Annetaan taulukon yläreunan ja yläpuolella olevan tekstin välin suuruus.

Alhaalla

Annetaan taulukon alareunan ja alapuolella olevan tekstin välin suuruus.

Vihje-kuvake

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Ominaisuudet

Tekstin suunta

Määritetään tekstin suunta kappaleessa, jossa käytetään laajennettua tekstin asettelua (CTL). Ominaisuus on saatavilla vain, jos laajennettu tekstiasettelu on käytössä.

Please support us!