Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Table - Properties.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Table Properties


Taulukko

Tehdään valitulle taulukolle koon, sijainnin, välistyksen ja tasauksen määritykset.

Tekstin rivitys

Tehdään tekstin rivitysasetuksen taulukkoa edeltävälle tai seuraavalle tekstille.

Sarakkeet

Määritetään sarakeleveydet.

Reunat

Asetetaan valittujen objektien reuna Writerissa tai Calcissa.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!