Taulukon muotoilu

Määritetään valitun taulukon ominaisuudet, esimerkiksi nimi, tasaus, välistys, sarakeleveydet, reunat ja tausta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Table - Properties.


Taulukko

Tehdään valitulle taulukolle koon, sijainnin, välistyksen ja tasauksen määritykset.

Tekstin rivitys

Tehdään tekstin rivitysasetuksen taulukkoa edeltävälle tai seuraavalle tekstille.

Sarakkeet

Määritetään sarakeleveydet.

Reunat

Asetetaan valittujen objektien reuna Writerissa tai Calcissa.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!