Objekti

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan muokata valitun objektin ominaisuuksia, esimerkiksi kokoa ja nimeä.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Frame and Object - Properties.

Kuvake

Objektin ominaisuudet


Tyyppi

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Asetukset

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Rivitys

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hyperlinkki

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Reunat

Asetetaan valittujen objektien reuna Writerissa tai Calcissa.

Area

Asetetaan taustaväri tai taustakuva.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!