Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


Tapahtuma

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

Oheisessa taulukossa luetellaan objektityypit ja tapahtumat, jotka voivat liipaista makron:

Tapahtuma

Tapahtuman liipaisin

OLE-objekti

Image

Kehys

Automaattinen teksti

Kuvakartan alue

Hyperlinkki

Napsauta objektia

objekti valitaan

Hiiri objektin kohdalla

hiiren osoitin siirtyy objektin yli

Käynnistä hyperlinkki

hyperlinkkiä, joka liittyy objektiin, on napsautettu

Hiiri poistuu objektista

hiiren osoitin siirtyy objektista pois

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

Aakkosnumeeristen merkkien syöttö

tekstiä on syötetty

Muiden kuin aakkosnumeeristen merkkien syöttö

Tulostumattomia merkkejä on syötetty, esimerkiksi sarkaimia tai rivinvaihtoja

Muuta kehyksen kokoa

kehyksen kokoa on muutettu

Siirrä kehystä

kehystä on siirretty

Ennen automaattisen tekstin lisäystä

ennen kuin automaattiteksti on lisätty

Automaattisen tekstin lisäyksen jälkeen

sen jälkeen, kun automaattiteksti on lisätty


Huomautus-kuvake

Lomakkeiden ohjausobjekteihin linkitettyjen tapahtumien osalta katso Ohjausobjektien tapahtumat ja Lomakkeen tapahtumat.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Kehykset sallivat tiettyjen tapahtumien liittämisen toimintoihin, joissa sitten päätetään, käsitelläänkö tapahtuma LibreOffice Writerissa vai toiminnossa. Katso lisätietoja LibreOffice Basicin ohjeista.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Käytä asetuksia

Assigns the selected macro to the selected event.

Poista

Removes the macro assignment from the selected entry.

Please support us!