Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu New/Edit Style - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

From the context menu:

Choose Properties - Position and Size tab.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

On the Image menu of the Image tab, choose Properties - Position and Size tab.

On the Object menu of the Object tab, choose Properties - Position and Size tab.

Näppäimistöltä:

F4, then Position and Size tab.

Tilariviltä:

Click on the Selected Object Size area, Position and Size tab.


Koko

Leveys

Enter the width that you want for the selected object.

Suhteellinen

Lasketaan valitun objektin leveys prosentteina sivun tekstialan leveydestä.

Suhteellisen leveyden vertailukohta

Määrää, mitä 100% leveys tarkoittaa: joko tekstialuetta (ei marginaaleja) tai koko sivua (marginaalit mukaan lukien).

Korkeus

Enter the height that you want for the selected object.

Suhteellinen

Lasketaan valitun objektin korkeus prosentteina sivun tekstialan korkeudesta.

Suhteellisen korkeuden vertailukohta

Määrää, mitä 100% korkeus tarkoittaa: joko tekstialuetta (ei marginaaleja) tai koko sivua (marginaalit mukaan lukien).

Säilytä mittasuhteet

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Alkuperäinen koko

Painikkeella palautetaan kokoasetukset valitun objektin alkuperäisiin arvoihin.

note

Tätä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä kehyksille.


Automaattinen

Kehyksen leveys tai korkeus säätyy kehyksen sisältöä vastaavasti. Tarvittaessa kehykselle voidaan määrittää vähimmäisleveys tai vähimmäiskorkeus.

note

Automaattinen-asetus on saatavilla vain kehyksille.


Ankkuri

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Sivulle

Anchors the selection to the current page.

Kappaleeseen

Anchors the selection to the current paragraph.

Merkkiin

Anchors the selection to a character. This is the default for images.

Merkkinä

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Sijainti

Määritetään valitun objektin sijainti käsiteltävällä sivulla.

Vaakataso

Select the horizontal alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is not available if anchor as character is selected.

etäisyys

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

kohde

Select the region or reference line for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Peilaa parillisilla sivuilla

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

tip

Myös Kuva-välilehden kääntämisasetuksia voidaan käyttää objektien taitossa parillisille ja parittomille sivuille.


Pystytasossa

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


etäisyys

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


kohde

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Jos objekti ankkuroidaan kehykseen, jolla on muuttumaton korkeus, vain "Alareuna"- ja "Keskellä"-kohdistusvalinnat ovat käytettävissä.


Keep inside text boundaries

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Allow frame to split across pages

Allows the frame to continue on a next page when the content of the frame doesn't fit the current page anymore. Content around the frame will be wrapped on the last page.

By default, the Allow frame to split across pages option is disabled when you create a Text Frame in Writer. However, this option is selected when you open a document in Microsoft Word formats, containing floating tables.

Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Vihreänä nelikulmio edustaa valittua objektia ja punainen nelikulmio edustaa kohdistuksen viite- eli kiintopistettä. Jos objekti ankkuroidaan merkkinä, viitenelikulmio vaihtuu punaiseksi viivaksi.

Please support us!