Asetukset

Määritetään palstojen lukumäärä ja palstan taitto osassa.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Sections - Options button.


Osat noudattavat sen sivun tekstin rivityksen käytäntöä, johon ne lisätään.

Jos esimerkiksi lisätään kaksipalstainen osa sivulle, jolla käytetään nelipalstaista taittoa, kaksipalstainen asettelu tulee sisäkkäisesti yhdelle sivun neljästä palstasta.

Myös osia voi asettaa sisäkkäin. Tämä tarkoittaa, että osaan voi lisätä toisen osan.

Palstat

Määritetään palstojen lukumäärä ja taitto sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Sisennykset

Osaa voidaan sisentää vasemmalta ja oikealta.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Please support us!