Alatunniste

Lisätään tai poistetaan alatunniste alavalikosta valittavasta sivutyylistä. Alatunniste lisätään kaikille sivuille, joilla käytetään samaa sivutyyliä. Uudessa asiakirjassa vain "Oletus"-sivutyyli on luettelossa. Muut sivutyylit lisätään luetteloon, kun niitä käytetään asiakirjassa.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Header and Footer - Footer


Huomautus-kuvake

Alatunnisteet ovat näkyvillä vain, kun asiakirjaa tarkastellaan tulostusasetteluin (merkitään Näytä - Tulostusasettelu).


Pukkimerkki näkyy alatunnisteellisten sivutyylien edessä.

Alatunnisteen poistamiseksi valitaan Lisää - Alatunniste ja valitaan sitten alatunnisteellinen sivutyyli. Alatunniste poistetaan kaikilta tätä sivutyyliä käyttäviltä sivuilta.

Alatunnisteen lisäämiseksi tai poistamiseksi kaikista asiakirjan sivutyyleistä valitaan Lisää - Alatunniste - Kaikki.

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

Please support us!