Lisää komentosarja

Lisätään komentosarja HTML- tai tekstiasiakirjaan kohdistimen kohdalle.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Script (only HTML documents)


An inserted script is indicated by a small green rectangle. If you do not see the rectangle, choose - LibreOffice Writer/Web - View, and select the Comments check box. To edit a script, double-click the green rectangle.

Jos asiakirjassa on enemmän kuin yksi komentosarja, Muokkaa komentosarjaa -valintaikkunassa on nuolipainikkeet edelliselle tai seuraavalle komentosarjalle hyppäämistä varten.

Jump to Previous Script Icon

Hyppää edelliseen komentosarjaan

 Jump to Next Script Icon

Hyppää seuraavaan komentosarjaan

Sisältö

Komentosarjatyyppi

Annetaan lisättävän komentosarjan tyyppi. Komentosarja tunnistetaan HTML-lähdekoodissa muotoilukoodista <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL-osoite

Lisätään linkki komentosarjatiedostoon. Napsautetaan URL-osoite-valintanappia ja syötetään sitten linkki ruutuun. Myös selauspainiketta (...) voidaan napsauttaa, paikallistaa tiedosto ja sitten napsauttaa Lisää-painiketta. Linkitetty komentosarjatiedosto tunnistetaan HTML-lähdekoodissa seuraavista muotoilukoodeista:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* ohitetaan kaikki teksti tässä */

</SCRIPT>

Selaa

Paikallistetaan linkitettävä komentosarjatiedosto ja napsautetaan sitten Lisää-painiketta.

Teksti

Kirjoitetaan lisättävä komentosarja.

Please support us!