Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Table - Insert Table

+F12

Avaa Lisää-palkki ja napsauta

Kuvake

Taulukko


LibreOffice can automatically format numbers that you enter in a table cell, for example, dates and times. To activate this feature, choose - LibreOffice Writer - Table and click the Number recognition check box in the Input in tables area.

Taulukon laskentatuloksen esittäminen eri taulukossa

Nimi

Nimetään taulukko.

Sarakkeet

Annetaan taulukkoon tulevien sarakkeiden lukumäärä.

Rivit

Annetaan taulukkoon tulevien rivien lukumäärä.

Asetukset

Tehdään taulukon asetukset.

Otsikko

Taulukkoon tulee otsikkorivi.

Repeat heading rows on new pages

Taulukon otsikkorivi toistetaan niillä sivuilla, joille taulukko jatkuu.

Heading rows

Select the number of rows that you want to use for the heading. The spinbox accepts values up to one less than the number of rows being inserted.

Don't split the table over pages

Merkintä estää taulukon jatkumisen useammalle sivulle.

List of table styles

Select a predefined style for the new table.

Lisää-palkin kuvake

Lisää-palkissa napsautetaan Taulukko-kuvaketta Lisää taulukko -valintaikkunan avaamiseksi. Ikkunassa voidaan lisätä taulukko käsiteltävään asiakirjaan. Voidaan myös napsauttaa nuolivalitsinta, merkitä vetämällä taulukkoon tuleva valittu määrä rivejä ja sarakkeita ja napsauttaa sitten viimeistä solua.

Kuvake

Taulukko

Please support us!