Frame

Lisätään kehys, jolla voidaan luoda yhden tai useamman palstan taitto teksteille ja objekteille.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

Työkaluriveiltä:

Icon Insert Frame

Insert Frame


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Kehyksen poistamiseksi napsautetaan kehyksen reunaa ja painetaan sitten Delete-näppäintä.

Jos tekstikehyksen alussa tai lopussa näkyy pieni punainen nuoli, jäljellä olevaa tekstiä voi vierittää nuolinäppäimin.

Kehys-valintaikkunan esikatselualueella kehys esitetään vihreänä nelikulmiona ja ankkuroinnin viitealue punaisena nelikulmiona.

Esikatselussa näkyy myös vaikutukset, jotka seuraavat vaihdettaessa kehyksen ankkuroinniksi "Merkkinä". "Jalkalinja" piirretään punaisena, "merkki" kuvaa kirjainkorkeutta ja "rivi" on rivin korkeus, mukaan lukien kehys.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Asetukset

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Wrap

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hyperlinkki

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Reunat

Asetetaan valittujen objektien reuna Writerissa tai Calcissa.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Palstat

Määritetään palstojen lukumäärä ja taitto sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lisää-palkin kuvake

Piirretään kehys asiakirjaan vetämällä. Napsautetaan kuvakkeen jälkeistä nuolivalitsinta kehyksen palstamäärän valitsemiseksi.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Please support us!