Lisää lähdeluettelomerkintä

Lisätään kirjallisuusviite.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Lähdeviite


Merkintä

Lähdeluettelotietokannasta

Lisätään viite lähdeluettelotietokannasta.

Asiakirjan sisällöstä

Lisätään viite lähdeluettelotietueesta, joka on talletettu käsiteltävään asiakirjaan. Asiakirjaan talletetuilla merkinnöillä on etusija lähdeluettelotietokantaan talletettuihin merkintöihin nähden.

Huomautus-kuvake

Kun tallennetaan asiakirjaa, jossa on kirjallisuusviitteitä, vastaavat tietueet tallentuvat asiakirjan piilotettuihin kenttiin.


Lyhyt nimi

Valitaan lisättävän lähdeviitteen lyhytnimi.

Tekijä, Otsikko

Jos saatavilla, valittua lyhytnimeä vastaavat kirjoittaja ja koko nimike esitetään tällä alueella.

Lisää

Lisätään lähde- eli kirjallisuusviite asiakirjaan. Kun luodaan uusi tietue, se pitää myös lisästä merkintänä, muuten tietue menetetään, kun asiakirja tallennetaan.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna.

Uusi

Avataan Määritä lähdeluettelomerkintä -valintaikkuna, jossa voidaan luoda uusi kirjallisuusviitteen tietue. Tämä tietue tallennetaan vain asiakirjaan. Tietueen lisäämiseksi lähdeluettelotietokantaan valitaan Työkalut - Lähdeluettelotietokanta.

Muokkaa

Avataan Määritä lähdeluettelomerkintä -valintaikkuna, jossa voidaan muokata kirjallisuus- eli lähdeviitteen tietuetta.

Please support us!