Merkinnät (lähdeviite)

Määritetään merkintöjen muotoilu lähdeluetteloissa.

Toiminnon käyttäminen:

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


Tyyppi

Esitettävät tyypit riippuvat saatavilla olevista kirjallisuuslähteistä.

Rakenne

Rakenne-rivi määrittää, miten hakemiston merkinnät koostetaan. Merkinnän ulkonäköä voi muuttaa lisäämällä tunnuksia tai tekstiä rivin tyhjiin ruutuihin ja napsautten lopuksi tunnuspainiketta.

Sarkainkohta (T)

Lisätään sarkainkohta. Edeltävien pisteiden lisäämiseksi sarkainkohtaan valitaan Täyttömerkki-ruutu. Sarkainkohtien muuttamiseksi annetaan arvo Sarkainkohdan sijainti -ruutuun tai valitaan Tasaa oikealle -valintaruutu.

Tyyppi

Luettelossa on saatavilla olevat lähdemerkinnät. Merkinnän lisäämiseksi Rakenne-riville napsautetaan merkintää, napsautetaan tyhjää ruutua Rakenne-rivillä ja sitten napsautetaan Lisää-painiketta. Määritä lähdeluettelomerkintä -valintaikkunaa käytetään uuden merkinnän lisäämiseen.

Lisää

Lisätään valitun lähdeviitteen viitekoodi rakenneriville. Valitaan ensin merkintä luettelosta, napsautetaan tyhjää ruutua ja sitten napsautetaan tätä painiketta.

Poista

Poistetaan valittu viitekoodi rakenneriviltä.

Merkkityyli

Määritetään Rakennerivin valitun osan muotoilutyyli.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna, jossa valittua merkkityyliä voidaan muokata.

Täyttömerkki

Valitaan sarkainkohdassa käytettävä täyttömerkki.

Sarkainkohdan sijainti

Annetaan sivun vasemman marginaalin ja sarkaimen välin suuruus.

Tasaa oikealle

Tasataan sarkainkohta oikeanpuoleiseen marginaaliin.

Lajitteluperuste

Määritetään lähdeviitteiden lajitteluasetukset.

Asiakirjan sijainti

Lajitellaan lähdeviitteet niiden asiakirjassa sijaitsevien viittauskohtien mukaisesti. Tämä vaihtoehto valitaan, kun halutaan automaattisesti numeroidut viitteet.

Sisältö

Lajitellaan lähdeviitteet niiden määritettävien lajitteluavaimien mukaisesti, esimerkiksi tekijän tai julkaisuvuoden mukaan.

Lajitteluavaimet

1, 2 tai 3

Valitaan merkintä, jonka mukaan lähdeviitteet lajitellaan. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos valitaan Sisältö-valintanappi Lajitteluperuste-alueella.

AZ

Lähdeviitteet lajitellaan aakkosjärjestykseen, nousevasti.

ZA

Lähdeviitteet lajitellaan käänteiseen aakkosjärjestykseen, laskevasti.

Please support us!