Merkinnät (objektiluettelo)

Määritetään merkintöjen muotoilu taulukkoluetteloissa.

Toiminnon käyttäminen:

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz36 not found).


Taso

Valitaan määritettävä taso.

Objektiluettelossa on vain yksi hakemistotaso.

Rakenne

Rakenne-rivi määrittää, miten hakemiston merkinnät koostetaan. Merkinnän ulkonäköä voi muuttaa lisäämällä tunnuksia tai tekstiä rivin tyhjiin ruutuihin ja napsautten lopuksi tunnuspainiketta.

Merkintäteksti (E)

Lisätään luvun otsikon teksti.

Sarkainkohta (T)

Lisätään sarkainkohta. Edeltävien pisteiden lisäämiseksi sarkainkohtaan valitaan Täyttömerkki-ruutu. Sarkainkohtien muuttamiseksi annetaan arvo Sarkainkohdan sijainti -ruutuun tai valitaan Tasaa oikealle -valintaruutu.

Sivunro. (#)

Lisätään sivunumero merkintään.

Luvun tiedot

Lisätään luvun tiedot, kuten luvun otsikko ja numero. Näytettävät tiedot valitaan Luvun merkintä -ruudussa.

Luvun merkintä

Valitaan ne luvun tiedot, jotka esitetään hakemistomerkinnässä.

Syvin mukaan otettava taso

Annetaan hierarkkisten tasojen enimmäismäärä, joilta kohteet näytetään luotavassa hakemistossa.

Merkkityyli

Määritetään Rakennerivin valitun osan muotoilutyyli.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna, jossa valittua merkkityyliä voidaan muokata.

Täyttömerkki

Valitaan sarkainkohdassa käytettävä täyttömerkki.

Sarkainkohdan sijainti

Annetaan sivun vasemman marginaalin ja sarkaimen välin suuruus.

Tasaa oikealle

Tasataan sarkainkohta oikeanpuoleiseen marginaaliin.

Muotoilu

Rivi näkyy vain, kun E# -painiketta napsautetaan Rakenne-rivillä. Luvun numero esitetään erottimen kera tai ilman.

Syvin mukaan otettava taso

Annetaan hierarkkisten tasojen enimmäismäärä, joilta kohteet näytetään luotavassa hakemistossa.

Sarkainkohta suhteessa kappaletyylin sisennykseen

Sijoitetaan sarkainkohta suhteessa "sisennys vasemmalta"-arvoon, joka on määritetty Tyylit-välilehdellä valitulle kappaletyylille. Muutoin sarkainkohta sijoitetaan suhteessa vasempaan marginaaliin.

Please support us!