Merkinnät - aakkosellinen hakemisto

Määritetään merkintöjen muotoilu aakkosellisessa hakemistossa.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot - Merkinnät-välilehti (kun aakkosellinen hakemisto on valittua tyypiksi) Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot - Merkinnät-välilehti (kun aakkosellinen hakemisto on valittua tyypiksi)


Taso

Valitaan määritettävä taso.

Taso "S" viittaa yksittäisten kirjainten otsikkoihin, jotka jakavat hakemisto merkinnät aakkosellisesti. Näiden otsikkojen käyttöön ottamiseksi merkitään Aakkosrajoitin-valintaruutu Muotoilu-alueella.

Rakenne

Rakenne-rivi määrittää, miten hakemiston merkinnät koostetaan. Merkinnän ulkonäköä voi muuttaa lisäämällä tunnuksia tai tekstiä rivin tyhjiin ruutuihin ja napsautten lopuksi tunnuspainiketta.

Merkintäteksti (E)

Lisätään luvun otsikon teksti.

Sarkainkohta (T)

Lisätään sarkainkohta. Edeltävien pisteiden lisäämiseksi sarkainkohtaan valitaan Täyttömerkki-ruutu. Sarkainkohtien muuttamiseksi annetaan arvo Sarkainkohdan sijainti -ruutuun tai valitaan Tasaa oikealle -valintaruutu.

Luvun tiedot

Lisätään luvun tiedot, kuten luvun otsikko ja numero. Näytettävät tiedot valitaan Luvun merkintä -ruudussa.

Luvun merkintä

Valitaan ne luvun tiedot, jotka esitetään hakemistomerkinnässä.

Syvin mukaan otettava taso

Annetaan hierarkkisten tasojen enimmäismäärä, joilta kohteet näytetään luotavassa hakemistossa.

Sivunro. (#)

Lisätään sivunumero merkintään.

Merkkityyli

Määritetään Rakennerivin valitun osan muotoilutyyli.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna, jossa valittua merkkityyliä voidaan muokata.

Täyttömerkki

Valitaan sarkainkohdassa käytettävä täyttömerkki.

Sarkainkohdan sijainti

Annetaan sivun vasemman marginaalin ja sarkaimen välin suuruus.

Tasaa oikealle

Tasataan sarkainkohta oikeanpuoleiseen marginaaliin.

Muotoilu

Rivi näkyy vain, kun E# -painiketta napsautetaan Rakenne-rivillä. Luvun numero esitetään erottimen kera tai ilman.

Syvin mukaan otettava taso

Annetaan hierarkkisten tasojen enimmäismäärä, joilta kohteet näytetään luotavassa hakemistossa.

Sarkainkohta suhteessa kappaletyylin sisennykseen

Sijoitetaan sarkainkohta suhteessa "sisennys vasemmalta"-arvoon, joka on määritetty Tyylit-välilehdellä valitulle kappaletyylille. Muutoin sarkainkohta sijoitetaan suhteessa vasempaan marginaaliin.

Päämerkintöjen merkkityyli

Määritetään aakkoshakemiston päämerkintöjen muotoilutyyli. Hakemistomerkinnän muuttamiseksi päämerkinnäksi, napsautetaan asiakirjassa hakemistokentän edessä ja valitaan Muokkaa - Hakemistomerkintä.

Aakkosrajoitin

Käytetään aakkosjärjestyksessä olevan hakemiston alkukirjaimia osien otsikoina.

Pilkuilla erotettu avainsana

Järjestetään hakemistomerkinnät samalle riville, pilkuin eroteltuina.

Please support us!