Merkinnät (sisällysluettelo)

Määritetään merkintöjen muotoilu sisällysluettelossa.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot - Merkinnät-välilehti (kun tyypiksi on valittu sisällysluettelo) Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot - Merkinnät-välilehti (kun tyypiksi on valittu sisällysluettelo) Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot - Merkinnät-välilehti (kun tyypiksi on valittu sisällysluettelo) Valitse Lisää - Sisällysluettelo ja hakemisto - Sisällysluettelo, hakemisto tai lähdeluettelo - Merkinnät-välilehti (kun tyypiksi on valittu objektiluettelo) Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot - Merkinnät-välilehti (kun tyypiksi on valittu sisällysluettelo)


Taso

Valitaan määritettävä taso.

Rakenne

Rakenne-rivi määrittää, miten hakemiston merkinnät koostetaan. Merkinnän ulkonäköä voi muuttaa lisäämällä tunnuksia tai tekstiä rivin tyhjiin ruutuihin ja napsautten lopuksi tunnuspainiketta.

Luku nro. (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

Merkintäteksti (E)

Lisätään luvun otsikon teksti.

Sarkainkohta (T)

Lisätään sarkainkohta. Edeltävien pisteiden lisäämiseksi sarkainkohtaan valitaan Täyttömerkki-ruutu. Sarkainkohtien muuttamiseksi annetaan arvo Sarkainkohdan sijainti -ruutuun tai valitaan Tasaa oikealle -valintaruutu.

Sivunro. (#)

Lisätään sivunumero merkintään.

Hyperlinkki (LS ja LE)

Luodaan hyperlinkki merkinnän eli rivin siitä osasta, joka jää aloittavien (LS) ja lopettavien (LE) hyperlinkin muotoilukoodien väliin. Rakenne-rivillä napautetaan tyhjää ruutua linkiksi tulevan osan edellä ja sitten napsautetaan tätä painiketta. Jatketaan napauttaen tyhjää ruutua hyperlinkkiosan jäljessä ja sitten napsautetaan taas tätä painiketta. Kaikkien hyperlinkkien tulee olla yksilöllisiä. Saatavilla vain sisällysluetteloissa.

Kaikki sivut

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Merkkityyli

Määritetään Rakennerivin valitun osan muotoilutyyli.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna, jossa valittua merkkityyliä voidaan muokata.

Täyttömerkki

Valitaan sarkainkohdassa käytettävä täyttömerkki.

Sarkainkohdan sijainti

Annetaan sivun vasemman marginaalin ja sarkaimen välin suuruus.

Tasaa oikealle

Tasataan sarkainkohta oikeanpuoleiseen marginaaliin.

Muotoilu

Rivi näkyy vain, kun E# -painiketta napsautetaan Rakenne-rivillä. Luvun numero esitetään erottimen kera tai ilman.

Syvin mukaan otettava taso

Annetaan hierarkkisten tasojen enimmäismäärä, joilta kohteet näytetään luotavassa hakemistossa.

Sarkainkohta suhteessa kappaletyylin sisennykseen

Sijoitetaan sarkainkohta suhteessa "sisennys vasemmalta"-arvoon, joka on määritetty Tyylit-välilehdellä valitulle kappaletyylille. Muutoin sarkainkohta sijoitetaan suhteessa vasempaan marginaaliin.

Please support us!