Merkinnät (sisällysluettelo)

Määritetään merkintöjen muotoilu sisällysluettelossa.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Hakemistot ja luettelot - Merkinnät-välilehti (kun tyypiksi on valittu sisällysluettelo)


Taso

Valitaan määritettävä taso.

Rakenne

Rakenne-rivi määrittää, miten hakemiston merkinnät koostetaan. Merkinnän ulkonäköä voi muuttaa lisäämällä tunnuksia tai tekstiä rivin tyhjiin ruutuihin ja napsautten lopuksi tunnuspainiketta.

Numbering (N#)

Inserts the heading number or list number of the entry. To enable heading numbering, choose Tools - Heading Numbering.

Merkintäteksti (E)

Inserts the text of the selected entry.

Sarkainkohta (T)

Lisätään sarkainkohta. Edeltävien pisteiden lisäämiseksi sarkainkohtaan valitaan Täyttömerkki-ruutu. Sarkainkohtien muuttamiseksi annetaan arvo Sarkainkohdan sijainti -ruutuun tai valitaan Tasaa oikealle -valintaruutu.

Sivunro. (#)

Lisätään sivunumero merkintään.

Hyperlinkki (LS ja LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Kaikki sivut

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Merkkityyli

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna, jossa valittua merkkityyliä voidaan muokata.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Täyttömerkki

Valitaan sarkainkohdassa käytettävä täyttömerkki.

Sarkainkohdan sijainti

Annetaan sivun vasemman marginaalin ja sarkaimen välin suuruus.

Tasaa oikealle

Tasataan sarkainkohta oikeanpuoleiseen marginaaliin.

note

The next two options are available when the N# icon is selected.


Muotoilu

Only visible when you click the N# button in the Structure line. Select to show the heading number with or without separator.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Sarkainkohta suhteessa kappaletyylin sisennykseen

Sijoitetaan sarkainkohta suhteessa "sisennys vasemmalta"-arvoon, joka on määritetty Tyylit-välilehdellä valitulle kappaletyylille. Muutoin sarkainkohta sijoitetaan suhteessa vasempaan marginaaliin.

Please support us!