Merkinnät (hakemistot ja luettelot)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää ▸ Sisällysluettelo ja hakemisto ▸ Sisällysluettelo, hakemisto tai lähdeluettelo ▸ Merkinnät-välilehti (riippuen valitusta tyypistä)


Sisällysluettelo

Aakkosellinen hakemisto

Kuvaluettelo

Taulukkoluettelo

Käyttäjän määrittämä

Objektiluettelo

Lähdeluettelo

Please support us!