Hakemisto - käyttäjän määrittämä

Seuraavat vaihtoehdot ovat saatavilla valittaessa Käyttäjän määrittämä -tyyppi hakemistolle.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


Käyttäjän määrittämät hakemistot ovat saatavilla Tyyppi-ruudussa, kun hakemistomerkintä lisätään asiakirjaan.

Tyyppi ja otsikko

Määrätään hakemiston tyyppi ja otsikko.

Tyyppi

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Otsikko

Kirjoitetaan otsikko valitulle hakemistolle.

Suojattu manuaalisilta muutoksilta

Merkitsemällä ruutu estetään hakemistoon tehtävät muutokset. Käyttäjän kirjoittamat muutokset hakemistoon menetetään hakemistoa päivitettäessä. Jos kohdistimen halutaan vierivän suojatun alueen yli, valitaan - LibreOffice Writer - Muotoilun aputyökalut ja merkitään sitten Kohdistin suojatuilla alueilla - Käytössä -valintaruutu.

Create Index or Table of Contents

For

Valitaan, luodaanko hakemisto koko asiakirjalle vai käsiteltävälle luvulle.

Luo

Tyylit

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Määritä tyylit

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Hakemistomerkit

Hakemistoon sisällytetään hakemistomerkinnät, jotka lisätään valitsemalla Lisää - Hakemistot ja luettelot - Merkintä.

Taulukot

Hakemisto kattaa taulukot.

Kuvat

Hakemisto kattaa kuvat.

Frames

Includes frames in the index.

OLE-objektit

Hakemisto kattaa OLE-objektit.

Käytä lähdeluvun tasoa

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Hakemistomerkinnän määrittäminen

Please support us!