Index (user-defined)

Seuraavat vaihtoehdot ovat saatavilla valittaessa Käyttäjän määrittämä -tyyppi hakemistolle.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


User-defined indexes are available in the Type box when you create a new user-defined index in your document.

Tyyppi ja otsikko

Määrätään hakemiston tyyppi ja otsikko.

Otsikko

Kirjoitetaan otsikko valitulle hakemistolle.

Tyyppi

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Suojattu manuaalisilta muutoksilta

Merkitsemällä ruutu estetään hakemistoon tehtävät muutokset. Käyttäjän kirjoittamat muutokset hakemistoon menetetään hakemistoa päivitettäessä. Jos kohdistimen halutaan vierivän suojatun alueen yli, valitaan - LibreOffice Writer - Muotoilun aputyökalut ja merkitään sitten Kohdistin suojatuilla alueilla - Käytössä -valintaruutu.

Create Index or Table of Contents

For

Valitaan, luodaanko hakemisto koko asiakirjalle vai käsiteltävälle luvulle.

Luo

Tyylit

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Määritä tyylit

Opens the Assign Styles dialog, where you can select paragraph styles to include in the index. Choose a desired index level for where a style will be displayed in the index.

Index entries

Choose this option to include index entries inserted in the document with Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the generated index.

Taulukot

Hakemisto kattaa taulukot.

Kuvat

Hakemisto kattaa kuvat.

Frames

Includes frames in the index.

OLE-objektit

Hakemisto kattaa OLE-objektit.

Use outline level

Assign index level according to the outline level of the heading immediately prior to the table, graphic, frame, or OLE object. With default settings, the higher the outline level, the greater the indent in the generated index.

Please support us!