Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography


Tässä valintaikkunassa voidaan myös esikatsella hakemistoa tai luetteloa.

Hakemiston tai luettelon tyypistä riippuen seuraavia välilehtiä on näkyvillä.

Type

Tätä välilehteä käytetään määrittämään lisättävän hakemiston tyyppi. Myös mukautettuja hakemistoja voidaan luoda.

Merkinnät (hakemistot ja luettelot)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Tyylit

Hakemiston otsikoiden erottimien ja merkintöjen muotoilua voidaan muuttaa määrittämällä erilaisia kappaletyylejä. Kappaletyylejä voidaan myös muokata tässä valintaikkunassa.

Palstat

Määritetään palstojen lukumäärä ja taitto sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Tätä välilehteä käytetään hakemiston tai sisällysluettelon palstoitukseen. Oletuksena hakemiston otsikko on yhden palstan levyinen ja alkaa vasemmasta marginaalista.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Sisällysluetteloiden ja hakemistojen käyttö

Please support us!