Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

Työkaluriveiltä:

Icon Insert Index

Insert Index


Tässä valintaikkunassa voidaan myös esikatsella hakemistoa tai luetteloa.

Hakemiston tai luettelon tyypistä riippuen seuraavia välilehtiä on näkyvillä.

Type

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Merkinnät (hakemistot ja luettelot)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Tyylit

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Palstat

Määritetään palstojen lukumäärä ja taitto sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Tätä välilehteä käytetään hakemiston tai sisällysluettelon palstoitukseen. Oletuksena hakemiston otsikko on yhden palstan levyinen ja alkaa vasemmasta marginaalista.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!