Tietokanta

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Kentät - Lisää kenttiä - Tietokanta -välilehti


Tyyppi

Lists the available field types.

Kenttätyyppi

Selite

Mikä tahansa tietue

Lisätään Tietueen numero -ruudussa määritellyn tietokantakentän sisältö joukkokirjeen kenttänä, jos asetettu Ehto täyttyy. Vain tietolähteen monivalintaan sisältyvät tietueet huomioidaan.

Tätä kenttää voidaan käyttää useiden tietueiden lisäämiseen asiakirjaan. Lisätään vain Mikä tahansa tietue -kenttä tiettyä tietuetta käyttävän joukkokirjekentän eteen.

Tietokannan nimi

Lisätään Tietokantavalinta-ruudussa valittuna olevan tietokannan nimi. "Tietokannan nimi" -kenttä on globaali kenttä. Se tarkoittaa, että jos asiakirjaan lisätään toinen tietokannan nimi, aiemmin lisättyjen "Tietokannan nimi" -kenttien sisältö päivittyy.

Joukkokirjeen kenttä

Lisää tietokantakentän nimen paikanvaraajana joukkokirjaasiakirjan luomista varten. Kentän sisältö lisätään automaattisesti joukkokirjeen tulostuksessa.

Seuraava tietue

Lisätään seuraavan joukkokirjekentän sisältö asiakirjaan, jos määrätty ehto täyttyy. Mukaan otettavat tietueet pitää olla valittuina tietolähdenäkymässä.

"Seuraava tietue" -kenttää voi käyttää peräkkäisten tietueiden lisäämiseen asiakirjan joukkokirjekenttään.

Tietueen numero

Lisätään valitun tietokannan tietueen numero.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Tietokantavalinta

Valitaan tietokannan taulu tai tietokantakysely, jonka tietueisiin kentät viittaavat. Asiakirjaan voi sisällyttää kenttiä useammasta kuin yhdestä tietokannasta.

Ehto

Kentille, jotka linkitetään ehtoon, asetetaan peruste tässä.

Tarvittaessa voidaan määrittää ehto, jonka on täytyttävä, ennen kuin "Mikä tahansa tietue" tai "Seuraava tietue" -kenttä lisätään. Oletusehtona on "TRUE", mikä tarkoittaa, että ehto täyttyy aina, ellei ehtotekstiä muuteta.

Tietueen numero

Annetaan ehdon täyttyessä lisättävän tietueen numero. Tietuenumero vastaa tietolähdenäkymän valitsevaa valintaa. Esimerkiksi, jos 5 viimeistä tietokannan tietuetta valitaan kaikkiaan 10 tietueesta, ensimmäisen valitun tietueen numero on 1 eikä 6.

Huomautus-kuvake

Jos viitataan toisen tietokannan kenttään (tai eri tauluun tai kyselyyn samassa tietokannassa), LibreOffice määrittää tietuenumeron suhteessa käsiteltävään valintaan.


Muotoilu

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

Tietokannasta

Käytetään valitussa tietokannassa määritettyä muotoilua.

Selaa

Avataan tiedoston avaamiseen ikkuna, jossa voidaan valita tietokantatiedosto (*.odb). Valittu tiedosto lisätään Tietokantavalinta-luetteloon.

Käyttäjän määrittämä

Käytetään käyttäjän määrittämien muotoilujen luettelosta valittua muotoilua.

Luettelo käyttäjän määrittämistä muotoiluista

Lists the available user-defined formats.

Joukkokirjeen tulostaminen

Kun tulostetaan asiakirja, jossa on tietokantakenttiä, valintaikkunassa tiedustellaan, haluaako käyttäjä tulostaa joukkokirjeen. Jos vastataan Kyllä, avautuu Joukkokirje-valintaikkuna, jossa voidaan valita tulostettavat tietokannan tietueet.

Please support us!