Muuttujat

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Kentät - Lisää kenttiä - Muuttujat -välilehti


Tyyppi

Lists the available field types.

Tyyppi

Kuvaus

Määritä muuttuja

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

Näytä muuttuja

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

DDE-kenttä

Asiakirjaan lisätään DDE-linkki, joka voidaan tarvittaessa päivittää määritetyn nimen kautta.

Lisää kaava

Lisätään vakioluku tai kaavan tulos.

Syöttökenttä

Lisätään uusi arvo muuttujalle tai käyttäjäkentälle.

Syöttökentän muuttujan arvo on kelvollinen vain kentän lisäyskohdalla ja siitä eteenpäin. Muuttujan arvon muuttamiseksi myöhemmin asiakirjassa, lisätään toinen syöttökenttä samalla nimellä, mutta eri arvolla. Käyttäjänkentän arvojen muutokset ovat kuitenkin globaaleja.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Numeroalue

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

Määritä sivumuuttuja

Asiakirjaan lisätään vertailupiste, jonka jälkeen sivunumerointi aloitetaan uudestaan. Valitaan "käytössä" vertailupisteen käyttämiseksi ja "ei käytössä" sen poistamiseksi käytöstä. Annettavissa on myös sivunumeroinnin siirtymä aloituksesta lukien.

Show page variable

Tässä kentässä näytetään sivunumero "Määritä sivumuuttuja" -vertailupisteestä lukien.

Käyttäjäkenttä

Lisätään mukautettu globaalimuuttuja. Käyttäjäkenttää voidaan hyödyntää ehdollisten lausekkeiden muuttujan määrittämisessä. Kun käyttäjäkenttää muutetaan, kaikki muuttujan esiintymät asiakirjassa päivittyvät.


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Vihje-kuvake

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Muotoilu

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Nimi

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Käyttäjän määrittämät kentät ovat saatavilla vain käsiteltävässä asiakirjassa.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Muotoilu-luettelossa määritetään lisätäänkö arvo tekstinä vai numerona.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


HTML-asiakirjassa on saatavilla kaksi lisäkenttää "Määritä muuttuja" -kenttätyypille: HTML_ON ja HTML_OFF. Teksti, joka kirjoitetaan Arvo-ruutuun muunnetaan aloittavaksi HTML-muotoilukoodiksi () tai päättäväksi HTML-muotoilukoodiksi (), kun tiedosto tallennetaan HTML-asiakirjana, valituista asetuksista riippuen.

DDE Statement

Yleinen DDE-komennon yleinen syntaksi on: " ", missä palvelu on DDE-nimi sovellukselle, jonka aineisto on. Aihe viittaa asian sijaintiin (tavallisesti tiedostonimi) ja asia edustaa varsinaista kohdetta.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Kaava

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Viite

Kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän kentässä. Jos olet lisäämässä paikanvaraajakenttää, kirjoitettu teksti näkyy vihjeenä, kun hiiren osoitin on kentän päällä.

Siirtymä

Annetaan poikkeutusarvo, jota käytetään sivunumerokentässä, esimerkiksi "+1".

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Näkymätön

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Numbering by Chapter

Tehdään kappalenumeroinnin uudelleen aloittamisen asetukset.

Taso

Valitaan asiakirjan otsikko- tai lukutaso, josta numerointi aloitetaan uudestaan.

Erotin

Annetaan otsikko- tai lukutasoilla käytettävä erotinmerkki.

note

Numbering by Chapter, Level and Separator are only available for the "Number range" field type.


Käytä

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Käytä

Poista

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Poistamiskuvake, jossa punainen rasti

Poista

Please support us!