Cross-reference

Tässä lisätään viitteet tai viitekentät käsiteltävään asiakirjaan. Viitteet ovat viitekenttiä saman asiakirjan tai perusasiakirjan osa-asiakirjan sisällä.

Ristiviittauksen kenttänä lisäämisen etu on siinä, että viitettä ei tarvitse säätää aina kun asiakirjaa muutetaan. Päivitetään vain kentät F9-näppäimellä ja asiakirjan viitteet päivittyvät samalla.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Kentät - Lisää kenttiä - Ristiviittaukset -välilehti

Valitse Lisää - Ristiviite


Ristiviittauksien lisääminen

Tyyppi

Luettelossa on saatavilla olevat kenttätyypit. Viitekentän lisäämiseksi asiakirjaan napsautetaan kentän tyyppiä, napsautetaan Valinta-luettelossa kohdekenttää, valitaan viitteen esitystapa ja lopuksi napsautetaan Lisää-painiketta

Tyyppi

Selite

Määritä viite

Asetetaan viittauskohde. Nimi-ruutuun kirjoitetaan viitekohteen nimi. Kun viitettä lisätään, nimi näkyy Valinta-luetteloruudussa tunnisteena.

HTML-asiakirjoissa näin lisätyt viitekentät jätetään huomiotta. HTML-asiakirjoihin saadaan viittauskohde lisäämällä kirjanmerkki.

Lisää viite

Lisätään viite, joka viittaa asiakirjan toiseen kohtaan. Vastaava tekstikohta tulee olla määritelty "Määritä viite" -toiminnolla. Muutoin viitteen lisääminen valitsemalla kentän nimi Valinta-luettelosta ei ole mahdollista.

Perusasiakirjoissa voidaan viitata myös osa-asiakirjasta toiseen. Viitteen nimi ei tule tällöin Valinta-luetteloon vaan se on lisättävä "käsin".

HTML-asiakirjoissa näin lisätyt viitekentät jätetään huomiotta. HTML-asiakirjoihin saadaan viitekenttä lisäämällä hyperlinkki.

Otsikot

Valinta-ruudussa näkyvät kaikki asiakirjan otsikot esiintymisjärjestyksessään.

Numeroidut kappaleet

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Chapter Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Kirjanmerkit

Kun kirjanmerkki on lisätty asiakirjaan Lisää - Kirjanmerkki -komennolla, sen merkintä on käytettävissä Ristiviittaukset-välilehdellä. Kirjanmerkkejä käytetään asiakirjan määrättyjen tekstikohtien merkitsemiseen. Tekstiasiakirjassa kirjanmerkkiä voi käyttää esimerkiksi asiakirjan yhdestä kohdasta toiseen hypättäessä.

HTML-asiakirjoissa näistä kirjanmerkeistä tulee ankkureita <A nimi>, joilla määritetään esimerkiksi hyperlinkkien kohteet.

Alaviitteet

Jos asiakirjassa on alaviite, on Alaviitteet-merkintäkin valittavissa. Ristiviite alaviitteeseen näkyy alaviitteen numerona Valinta-ruudussa.

(Lisätyt objektit kuvatekstein)

Viittaus voidaan kohdistaa objektiin, jossa käytetään kuvatekstiä. Lisätään esimerkiksi kuva, napsautetaan kakkospainikkeella kuvaa ja valitaan Kuvaotsikko. Tämä jälkeen objekti näkyy numerona "Kuva"-tyypin Valinta-luettelossa.


tip

Viitteet ovat kenttiä. Viitteen poistamiseksi poistetaan kenttä. Jos pitkähkö teksti on asetettu viitteeksi eikä sitä haluta kirjoittaa uudestaan viitteen poistamisen jälkeen, valitaan teksti ja kopioidaan se leikepöydälle. Se voidaan palauttaa "muotoilemattomana tekstinä" samaan kohtaan valitsemalla Muokkaa - Liitä määräten -komento. Näin teksti säilyy muuttumattomana viitettä poistettaessa.


Valinta

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Insert reference to" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Lisää viite kohteeseen -luettelossa napsautetaan käytettävää muotoilua.

Lisää viite kohteeseen

Valitaan valitussa viitekentässä käytettävä esitystapa. Seuraavat muotoilut ovat saatavilla:

Muotoilu

Selite

Sivu

Lisätään sen sivun numero, joka sisältää viitteen kohteen.

Viite

Lisätään viittauskohteen koko teksti. Alaviitteille lisätään alaviitteen numero.

Ylhäällä/alhaalla

Lisätään "Yllä" tai "Alla" riippuen viittauksen kohteen sijainnista viittaavaan kenttään nähden.

Sivutyylinä

Lisätään sen sivun numero, joka sisältää viitteen kohteen käyttäen sivutyylille määrättyä muotoilua.

Luku

Lisätään otsikon tai numeroidun kappaleen numero, johon kuuluu sisällöstä riippuen ylemmät tasot. Lisätietoja saa tämän taulukon alla olevasta huomautuksesta.

Numero (ei ylätasoja)

Lisätään vain otsikon tai numeroidun kappaleen numero.

Numero (kaikki tasot)

Lisätään otsikon tai numeroidun kappaleen numero kaikkine ylätasoineen.

Luku

Lisätään sen luvun numero, jossa viitteen kohde on.

Luokka ja numero

Lisätään viitatun kohteen luokka (kuvatekstin objektia vastaava tyyppi) ja numero. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun viitattu kohde on kuvatekstillinen objekti.

Kuvateksti

Lisätään viitatun kohteen kuvatekstin selite. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun viitattu kohde on kuvatekstillinen objekti.

Numerointi

Lisätään viittauksen kohteen kuvatekstin numero. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun viitattu kohde on kuvatekstillinen objekti.


note

"Numero"-muotoilu lisää otsikon tai numeroidun kappaleen numeron. Ylemmät tasot otetaan mukaan sisällöstä ja jäsennysnumerointiasetuksista riippuen tarpeen mukaan.


note

Kun esimerkiksi ollaan luvussa 1, alaluvussa 2 ja alakohdassa 5, tämä voi olla numeroitu 1.2.5. Kun tähän kohtaan lisätään viite edellisen alakohdan "1.2.4" tekstiin ja käytetään "Numero"-muotoilua, viite näytetään silloin muodossa "4". Jos tässä esimerkissä numerointi on asetettu esittämään useampia alatasoja, sama viite voi näkyä muodossa "2.4" tai "1.2.4", asetuksista riippuen. Jos käytetään "Numero (kaikki tasot)" -muotoilua, "1.2.4" on aina näkyvissä, numeroidun kappaleen muotoilusta riippumatta.


Nimi

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

Perusasiakirjassa kohteet, jotka sijaitsevat eri osa-asiakirjoissa, eivät näy Valinta-luettelossa. Jos kohteeseen halutaan viitata, sen polku ja nimi pitää kirjoittaa Nimi-ruutuun.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Jos valitaan teksti asiakirjassa ja sitten lisätään viite, valitusta tekstistä tulee lisättävän kentän sisältö.

Please support us!