Asiakirja

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Kentät - Lisää kenttiä - Asiakirja -välilehti


To insert a field in your document, first select the field Type, then click in the Select list, to choose which information item should be inserted, then click Insert.

Tyyppi

Lists the available field types.

Valitse

Lists what information can be inserted for a selected field type.

Available field Types and Select lists

Tyyppi

Select list

Tekijä

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

Päivämäärä

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Tiedoston nimi

Lisätään käsiteltävän asiakirjan tiedostonimi ja/tai hakemistopolku, kuin myös tiedostonimi ilman päätettä.

Heading

Shows the heading number and/or the heading contents of a heading prior to the inserted field.

Sivu

Lisätään käsiteltävän, edellisen tai seuraavan sivun numero.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

Lähettäjä

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Tilastotiedot

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Mallit

Inserts the filename, the filename without the file extension, the path, or the path and filename of the current template. You can also insert the Template name and Category of the current template.

Aika

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


Muotoilu

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

For type Heading, choose the format Heading number to display the heading number with the separator specified in Tools - Heading Numbering.

Choose Heading number without separator to display the heading number alone without the separator.

If the selected heading is not numbered, then the field is left blank.

note

For the HTML export and import of date and time fields, special LibreOffice formats are used.


Kiinteä sisältö

Lisätään kenttä muuttumattomin sisällöin, eli kenttää ei voi päivittää.

Up to level

Use this option with type Heading to specify which heading to display. The displayed heading is the first one before the field, whose outline level is equal to or less than the specified value.

Siirtymä

Annetaan poikkeutusarvo, jota käytetään sivunumerokentässä, esimerkiksi "+1".

With an Offset value of 1, the field will display a number that is 1 more than the current page number, but only if a page with that number exists. On the last page of the document, this same field will be empty.

tip

Mikäli halutaan muuttaa todellisia sivunumeroita eikä niiden esittämistä, Siirtymä-arvoa ei käytetä. Sivunumeroiden muuttamisesta voi lukea Sivunumerot-opasteesta.


Siirtymä päivinä/minuutteina

Annetaan päivämäärä- tai kellonaikakentissä käytetty poikkeutus.

Please support us!