Tulostin

Tehdään kirjeen tulostusasetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Envelope - Printer tab


Käyttäjän tulee perehtyä tulostimen mukana tulleeseen dokumentaatioon kirjeiden tulostamisasetuksista. Tulostinmallista riippuen kirjeet asetetaan vasemmalle, oikealle tai keskelle ja joko etupuoli ylös- tai alaspäin.

Vaakasuuntaan ja vasemmalla

Syötetään kirjekuori vaakasuuntaisesti paperilokeron vasemmassa reunassa.

Keskitä vaakatasossa

Syötetään kirjekuori vaakasuuntaisesti keskellä paperilokeroa.

Vaakasuuntaan ja oikealla

Syötetään kirjekuori vaakasuuntaisesti paperilokeron oikeanpuoleisessa reunassa.

Pystyssä ja vasemmalla

Syötetään kirjekuori pystysuuntaisesti paperilokeron vasemmassa reunassa.

Pystyssä ja keskellä

Syötetään kirjekuori pystysuuntaisesti keskellä paperilokeroa.

Pystyssä ja oikealla

Syötetään kirjekuori pystysuuntaisesti paperilokeron oikeanpuoleisessa reunassa.

Tulosta alusta

Syötetään kirjekuori etupuoli ylöspäin paperilokeroon.

Tulosta lopusta

Syötetään kirjekuori etupuoli alaspäin paperilokeroon.

Siirrä oikealle

Annetaan mitta tulostusalueen siirrokselle oikealle.

Siirrä alas

Annetaan mitta tulostusalueen siirrokselle alas.

Nykyinen tulostin

Näytetään käytettävän tulostimen nimi.

Asetukset

Avataan Tulostimen asetukset -valintaikkuna, josta käsin voidaan määrittää tulostimen lisäasetukset, kuten arkkikoko ja -suunta.

Please support us!