Asetukset

Lisätään luvun numero kuvatekstiin. Tämän piirteen käyttämiseksi pitää ensin määrätä jäsennystaso kappaletyylille ja sitten käyttää tyyliä asiakirjan luvun otsikoissa.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Kuvaotsikko - Asetukset

Avaa kohdevalikko - valitse Kuvaotsikko - Asetukset


Otsikoiden numerointi luvuittain

Kun lukujen numerot lisätään kuvaotsikon selitteeseen eli kuvatekstiin, kuvatekstien numerointi aloitetaan alusta, kun luvun otsikko tulee vastaan. Jos esimerkiksi luvun 1 viimeinen kuva on "Kuva 1.12", seuraavan luvun ensimmäinen kuva on "Kuva 2.1".

Taso

Valitaan kuvaselitteeseen sisällytettävä jäsennystasojen lukumäärä.

Erotin

Syötetään merkki, joka lisätään luvun numeron ja kuvatekstin numeron väliin.

Luokka- ja kehysmuotoilu

Merkkityyli

Valitaan merkkityyli.

Lisää reuna ja varjostus

Käytetään reunaa ja varjoa kuvatekstin objektin kehykseen.

Adding Chapter Numbers to Captions

Kuvatekstien käyttö

Lukujen numerointi

Please support us!