Osa

Sets the properties of the section.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Uusi osa

Kirjoitetaan uuden osan nimi. Oletuksena LibreOffice nimittää uuden osan "OsaX"-nimellä, jossa X on juokseva numero.

Hyperlinkki

Hyperlinkki

Lisätään toisen asiakirjan sisältö tai osa käsiteltävään osaan.

DDE

Luodaan DDE-linkki. Merkitään tämä valintaruutu ja syötetään sitten käytettävä DDE-komento. DDE-asetus on käytettävissä vain, jos Linkitä-valintaruutu on merkitty.

Yleinen DDE-komennon yleinen syntaksi on: "<palvelu> <aihe> <asia>", missä palvelu on DDE-nimi sovellukselle, jonka aineisto on. Aihe viittaa asian sijaintiin (tavallisesti tiedostonimi) ja asia edustaa varsinaista kohdetta.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

Tiedoston nimi

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Selaa

Paikallistetaan linkkinä lisättävä tiedosto ja napsautetaan sitten Lisää.

Osa

Valitaan linkkinä lisättävän tiedoston osa.

Kun avataan asiakirja, jossa on linkitettyjä osia, käyttäjää kehotetaan päivittämään linkit.

Kirjoitussuojaus

Suojaa

Estetään valitun osan muokkaaminen.

Käytä salasanaa

Valittu osa suojataan salasanoin. Salasanan vähimmäispituus on 5 merkkiä.

Password

Avataan valintaikkuna, jossa käytössä oleva salasana voidaan vaihtaa.

Piilota

Piilota

Valittu osa piilotetaan ja estetään tulostumasta. Piilotetun osan komponentit näkyvät harmaina rakenneselaimessa. Kun hiiri on piilotetun komponentin päällä rakenneselaimessa, esille tulee vihje "piilotettu".

Huomautus-kuvake

Osaa ei voi piilottaa, jos se on sivun ainoa sisältö tai ylätunniste, alatunniste, alaviite, kehys tai taulukon solu.


Ehdolla

Annetaan ehto, jonka pitää täyttyä osan piilottamiseksi. Ehto on looginen lauseke, kuten "TERVEHDYS EQ Herra". Jos esimerkiksi käytetään joukkokirjeessä "Tervehdys"-nimistä tietokannan kenttää, jonka arvoja ovat "Herra", "Rouva" tai "Herra tai rouva", voidaan määrittää, että osa tulostetaan vain, kun tervehdys on "Herra".

Toisena esimerkkinä on luotava kenttämuuttuja "x", jolle annetaan arvoksi 1. Sitten määritellään tähän muuttujaan perustuva ehto osan piilottamiselle, kuten: "x eq 1". Kun osa halutaan näkyväksi, asetetaan muuttujalle "x" arvoksi "0".

Ominaisuudet

Tämä valintaikkunan alue näkyy, kun käsiteltävä asiakirja on XForms-asiakirja.

Muokattavissa myös kirjoitussuojatuissa asiakirjoissa

Merkintä määrää, että osan sisältö on muokattavissa, vaikka asiakirja olisi avattu kirjoitussuojattuna.

Please support us!