Osan lisääminen

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Lisää - Osa

Avaa Lisää-palkki ja napsauta

Icon Section

Osa


Kokonainen toinen asiakirja tai sen nimetty osa voidaan lisätä osana. Osa voidaan lisätä myös DDE-linkkinä.

Osan muokkaamiseksi valitaan Muotoilu - Osat.

Lisää osa -valintaikkunassa on seuraavat välilehdet:

Osa

Sets the properties of the section.

Palstat

Määritetään palstojen lukumäärä ja taitto sivun tyylille, kehykselle tai osalle.

Sisennykset

Osaa voidaan sisentää vasemmalta ja oikealta.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Lisää

Painikkeella lisätään määritelty osa asiakirjaan kohdistimen kohdalle.

Please support us!