Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Toiminnon käyttäminen:

Choose View - Field Names

+F9


Oletusesitystavan vaihtamiseksi kenttien nimiksi sisällön asemesta valitaan ensin - LibreOffice Writer - Näytä ja valitaan sitten Kenttäkoodit-valintaruutu Näytä-alueelta.

Kun asiakirja tulostetaan Näytä - Kenttien nimet merkittynä, käyttäjä saa kehotteen kenttien nimien sisällyttämisestä tulosteeseen.

Please support us!