Muokkaa hakemistomerkintää

Muokataan valittua hakemistomerkintää. Napsautetaan hakemistomerkinnän edessä ja valitaan sitten tämä komento.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Avaa kohdevalikko - valitse Hakemistomerkintä


Valinta

Muokataan valittua hakemistomerkintää.

Hakemisto - objektiluettelo

Displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Merkintä

Muokataan hakemistomerkintää tarvittaessa. Kun hakemistomerkintää muokataan, tämä uusi teksti näkyy vain hakemistossa eikä merkinnän ankkurissa asiakirjassa. Hakemistoon voidaan esimerkiksi lisätä kommentti, kuten "Perusasiat, katso myös Yleistä".

1. avain

Monitasoisen hakemiston luomiseksi kirjoitetaan ensimmäisen tason hakemistomerkinnän nimi tai poimitaan nimi luettelosta. Käsiteltävä hakemistomerkintä lisätään tämän nimen alle.

2. avain

Kirjoitetaan toisen tason hakemistomerkinnän nimi tai poimitaan nimi luettelosta. Käsiteltävä hakemistomerkintä lisätään tämän nimen alle.

Taso

Muutetaan sisällysluettelon merkinnän jäsennystasoa.

Foneettinen lukutapa

Syötetään merkinnän foneettinen lukutapa. Jos esimerkiksi japanilaisella kanji-sanalla on useampia ääntämyksiä, annetaan käytettävä ääntämys katakana-sanana. Kanji-sana lajitellaan tällöin foneettisen lukutavan merkinnän mukaisesti. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, kun aasialaisten kielten tuki on käytössä.

Poista

Poistetaan valittu merkintä hakemistosta. Merkintätekstiä ei poisteta asiakirjasta.

Päätenuoli vasemmalle

Hypätään asiakirjan ensimmäiseen samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon End arrow to left

Päätenuoli vasemmalle

Päätenuoli oikealle

Hypätään asiakirjan viimeiseen samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon End arrow to right

Päätenuoli oikealle

Nuoli vasemmalle

Hypätään asiakirjan edelliseen samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon Left Arrow

Vasennuoli-painike

Nuoli oikealle

Hypätään asiakirjan seuraavaan samantyyppiseen hakemistomerkintään.

Icon Right Arrow

Oikeanuoli-painike

tip

Hakemistomerkintöihin voi hypätä sujuvasti Siirtymispalkilla.


Please support us!