Muokkaa lähdeluettelomerkintää

Muokataan valittua lähdeviitemerkintää.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Muokkaa - Lähdeviite


Merkintä

Lyhyt nimi

Esitetään lähdeluettelon lyhenne.

Tekijä, Otsikko

Esitetään lähdeluettelon sisältämät merkinnän kirjailija- ja otsikkotiedot.

Käytä

Otetaan tehdyt muutokset käyttöön ja suljetaan sitten Muokkaa lähdeluettelomerkintää -valintaikkuna.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna.

Uusi

Avataan Määritä lähdeluettelomerkintä -valintaikkuna, jossa voidaan luoda uusi merkintä.

Muokkaa

Avataan Määritä lähdeluettelomerkintä -valintaikkuna, jossa voidaan muokata käsiteltävää merkintää.

Please support us!